Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

Aktualności

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach  przypomina, że 19 maja przypada Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS (trzecia niedziela maja).

  Jak określa Prawo budowlane, piaskownica jest obiektem małej architektury, służącym codziennej rekreacji (art. 3 pkt 4 lit.c Prawa budowlanego).

         Ogólnopolska kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" organizowana jest w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i a...

Więcej artykułów

Komunikaty

Informujemy że w maju 2018 r. udostępniono dla obywateli – Internetowe Konto Pacjenta

    Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.04.2019r., dzień 2 maja 2019r. jest dniem wolnym od pracy.

Więcej artykułów

Ostrzeżenia

Zagrożenie: Stwierdzony w produkcie poziom alkaloidów pirolizydynowych może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Szczegóły dotyczące produktu: Nazwa produktu: Lord Nelson herbatka ziołowa...

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie pałeczek Salmonella spp. w produktach: Kiełbasa surowa metka łososiowa MAP oraz Mięso garmażeryjne z łopatki wieprzowej Zagrożenie: Obecność bakt...

Zagrożenie:Badanie produktu pn.: „Mleko w proszku pełne zawartość tłuszczu 26%”, 400 g, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność Salmonella Anatum we wszystkich 5 badanych pr...

Więcej artykułów