Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

Aktualności

4 lutego b. r. obchodzony był Światowy Dzień Walki z Rakiem ,który został ustanowiony w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.

          Podczas   ferii   zimowych   pracownicy   Powiatowej   Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej   w   Siemiatyczach    we   współpracy  z   Komendą Powiatową   Policjiw Siemiatyczach przeprowadz...

Więcej artykułów

Komunikaty

  Informujemy, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 Sierpnia, dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanit...

  W związku z pojawieniem się kolejnego ogniska epidemicznego w powiecie pruszkowskim w województwie mazowieckim (zobacz tutaj)  Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w sprawie przypadków odry...

  W związku z zaistniałą sytuacją zakwitu glonów lub sinic w kąpielisku w Siemiatyczach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach przekazuje stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Pub...

Więcej artykułów

Ostrzeżenia

Zagrożenie:   W próbkach produktu badanego przez władze niemieckie stwierdzono obecność dwutlenku siarki, który nie jest deklarowany w oznakowaniu koncentratów soku z cytryny i limonki marki Piac...

Zagrożenie:   W próbkach produktu w proszku badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono benzo(a)piren oraz sumę 4 badanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w stęż...

Wycofanie partii produktu pn. suplement diety „Propolis Forte” o smaku mentolowym 30 tabletek.   Zagrożenie:   W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wielop...

Więcej artykułów