Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

trzymaj forme logoBierny tryb życia został umieszczony wyżej w hierarchii ryzykownych zachowań, niż palenie papierosów, czy spożywanie alkoholu. Ogólnopolski program trzymaj formę powstał w celu zwiększenia świadomości uczestników programu na temat wpływu prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Pogłębienie wiedzy na temat zbilansowanej diety i sportowego trybu życia jest bardzo ważnym ogniwem podczas kształtowania postawy w odniesieniu do zdrowego stylu życia. Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, oraz starszych klas szkół podstawowych (V-VII), oraz ich rodziców.

Program „Trzymaj formę!” wdrażany jest w szkołach już od 2006 roku. W tym roku szkolnym ruszyła jego XII edycja. Program objęty jest patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa sportu i turystyki:

W ramach programu zachęca się szkoły do organizowania zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia powinny rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i codziennej aktywności fizycznej. Zaleca się zastosowanie metody projektu podczas organizacji zajęć. Projekty powinny umożliwić aktywny udział uczniów oraz w miarę możliwości zaangażować społeczność lokalną.

 

Przewiduje się, że konsekwencją wdrożenia programu będzie poprawa stanu zdrowia młodzieży, z racji świadomych wyborów odnośnie zdrowej żywności, stosowania zasad zbilansowanej diety, oraz zwiększenia częstotliwości aktywności fizycznej.

 

KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA „TRZYMAJ FORMĘ!”

 

Konkurs ten jest dodatkowym działaniem realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Skierowany jest do wszystkich szkół gimnazjalnych i dzieci klas V-VII Szkoły Podstawowej – zarówno tych nie uczestniczących w działaniach, jak i do szkół realizujących program. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań młodych ludzi w obszarze zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych postaw wobec częstej aktywności fizycznej, wspomaganie uczniów w praktycznym stosowaniu uzyskanej wiedzy, oraz promowanie zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przebiega on w trzech etapach. Pierwszy poziom - szkolny – przeprowadzany jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl.

Szkoły przystępujące do programu otrzymują pomoce naukowe, które można pobrać również w formie elektronicznej poniżej:

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin

List

Deklaracja

 

Więcej informacji:

trzymaj forme patronat

Aktualności

    9 grudnia 2019r rusza  kampania edukacyjna ,,Oszczędź dziecku ospy” która  ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tą chorobą i możliwości ochrony przed nią .Ospa uw...

  Dzień 28.11.2019 w Zespole Szkół w Siemiatyczach przebiegał pod hasłem ,,Zdrowy styl życia”.  Patronat nad akcją profilaktyczną objął Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach. W ra...

Od 22 listopada trwa Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV  a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne Krajowego Centrum ds. AIDS. Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,  a myś...

Więcej artykułów

Komunikaty

Ostrzeżenia

Ekologiczny pieprz ziołowy Dary Natury, 60 g, wykrycie glutenu na poziomie >20 mg/kg Zagrożenie:W próbkach produktu zbadanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono obecność niezadeklarowa...

Wykrycie substancji alergennej – dwutlenku siarki w produkcie pn „Ekstra chrupiące Bonitki z dodatkiem czekolady. Herbatniki maślano-kakaowez dodatkiem czekolady”, którego etykieta nie zawiera infor...

Wycofanie produktu pn. „Alesto, Orzeszki ziemne panierowane w pikantnym cieście o smaku paprykowym, 250 g” Zagrożenie: Niezadeklarowany na opakowaniu składnik – mąka pszenna w produkcie „Alesto, O...

Więcej artykułów