Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

trzymaj forme logoBierny tryb życia został umieszczony wyżej w hierarchii ryzykownych zachowań, niż palenie papierosów, czy spożywanie alkoholu. Ogólnopolski program trzymaj formę powstał w celu zwiększenia świadomości uczestników programu na temat wpływu prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Pogłębienie wiedzy na temat zbilansowanej diety i sportowego trybu życia jest bardzo ważnym ogniwem podczas kształtowania postawy w odniesieniu do zdrowego stylu życia. Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, oraz starszych klas szkół podstawowych (V-VII), oraz ich rodziców.

Program „Trzymaj formę!” wdrażany jest w szkołach już od 2006 roku. W tym roku szkolnym ruszyła jego XII edycja. Program objęty jest patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa sportu i turystyki:

W ramach programu zachęca się szkoły do organizowania zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia powinny rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i codziennej aktywności fizycznej. Zaleca się zastosowanie metody projektu podczas organizacji zajęć. Projekty powinny umożliwić aktywny udział uczniów oraz w miarę możliwości zaangażować społeczność lokalną.

 

Przewiduje się, że konsekwencją wdrożenia programu będzie poprawa stanu zdrowia młodzieży, z racji świadomych wyborów odnośnie zdrowej żywności, stosowania zasad zbilansowanej diety, oraz zwiększenia częstotliwości aktywności fizycznej.

 

KONKURS WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA „TRZYMAJ FORMĘ!”

 

Konkurs ten jest dodatkowym działaniem realizowanym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Skierowany jest do wszystkich szkół gimnazjalnych i dzieci klas V-VII Szkoły Podstawowej – zarówno tych nie uczestniczących w działaniach, jak i do szkół realizujących program. Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań młodych ludzi w obszarze zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych postaw wobec częstej aktywności fizycznej, wspomaganie uczniów w praktycznym stosowaniu uzyskanej wiedzy, oraz promowanie zdrowego stylu życia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Przebiega on w trzech etapach. Pierwszy poziom - szkolny – przeprowadzany jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej.

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronie https://konkurs.trzymajforme.pl.

Szkoły przystępujące do programu otrzymują pomoce naukowe, które można pobrać również w formie elektronicznej poniżej:

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin

List

Deklaracja

 

Więcej informacji:

trzymaj forme patronat

Aktualności

4 lutego b. r. obchodzony był Światowy Dzień Walki z Rakiem ,który został ustanowiony w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.

          Podczas   ferii   zimowych   pracownicy   Powiatowej   Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej   w   Siemiatyczach    we   współpracy  z   Komendą Powiatową   Policjiw Siemiatyczach przeprowadz...

Więcej artykułów

Komunikaty

  Informujemy, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 Sierpnia, dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanit...

  W związku z pojawieniem się kolejnego ogniska epidemicznego w powiecie pruszkowskim w województwie mazowieckim (zobacz tutaj)  Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w sprawie przypadków odry...

  W związku z zaistniałą sytuacją zakwitu glonów lub sinic w kąpielisku w Siemiatyczach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach przekazuje stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Pub...

Więcej artykułów

Ostrzeżenia

Zagrożenie:   W próbkach produktu badanego przez władze niemieckie stwierdzono obecność dwutlenku siarki, który nie jest deklarowany w oznakowaniu koncentratów soku z cytryny i limonki marki Piac...

Zagrożenie:   W próbkach produktu w proszku badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono benzo(a)piren oraz sumę 4 badanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w stęż...

Wycofanie partii produktu pn. suplement diety „Propolis Forte” o smaku mentolowym 30 tabletek.   Zagrożenie:   W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wielop...

Więcej artykułów