Informacje dla producentów i przedsiębiorstw

 

RHD                          MARCHEW

  ROLNICZY HANDEL DETALICZNY                                                              WYTYCZNE I ZALECENIA
                                                                                                          DLA PODMIOTÓW PRODUKCJI
                                                                                                                    PODSTAWOWEJ

 

 

 suplem diety                          7553459 m2

 

      WPROWADZENIE DO OBROTU                                                           INFORMACJA DLA PODMIOTÓW

        ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH                                                                  PROWADZĄCYCH ZAKŁADY
                                                                                                                            PRODUKUJĄCE PRODUKTY
                                                                                                                         POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

 

     2gf 1fu4 25HY k7Hd wozek w sklepie 1920x1080 nocrop                              zakupy Mircea Iancu Pixabay

           INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA                                    ŻYWNOŚĆ A ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM 
         SANITARNEGO DLA BRANŻY HANDLOWEJ
         W ZWIĄZKU Z POTENCJALNYM RYZYKIEM
                   ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM