Do pobrania

Higiena Pracy

 Ulotka - Azbest  PDF  
Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej   DOC
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (dla lekarza)   DOC
Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (dla PPIS)   DOC
Karta oceny narażenia zwodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej   DOC
Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej   DOC
Formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym   XLSX

 

Higiena Komunalna

Wniosek o ekshumację PDF DOC

 

Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Dziennik ustaw nr 106 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 PDF  
Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej PDF DOC
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej PDF DOC
Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej PDF  
Wniosek o wykreślenie zakładu z rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej PDF DOC

Poradnik - wytyczne dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej

PDF  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków oraz zaświadczenia związanych z wykazem zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne PDF  
Wniosek o wpis do wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne PDF DOC
Wniosek o dokonanie zmian w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne  PDF DOC
Wniosek o wykreślenie z wykazu zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne  PDF DOC

 

Epidemiologia

Nadzór przeciwepidemiczny

Formularze zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych ZL   DOC
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy ZLB2   DOC
Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) ZLB3   DOC
Rodzaje biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu PDF  
Formularze zgłoszeń zachorowań / podejrzeń zachorowań  
Aktualny wykaz zakażeń i chorób zakaźnych objętych ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych PDF DOC
Okresowy meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę PDF DOC
Zgłoszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na AIDS lub zgłoszenie zakażenia (podejrzenia zakażenia) HIV PDF DOC
Zgłoszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę przenoszoną drogą płciową (zmodyfikowana wersja 1-stronna) PDF DOC
Zgłoszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na chorobę zakaźną (zmodyfikowana wersja 1-stronna) PDF DOC
Zgłoszenie zachorowania (podejrzenia zachorowania) na gruźlicę (zmodyfikowana wersja 2-stronna) PDF DOC
Zgłoszenie zgonu (podejrzenia zgonu) z powodu choroby zakaźnej  PDF DOC

Szczepienia

Program szczepień ochronnych na rok 2019 PDF  
Realizacja szczepień ochronnych  
Analiza przeciwwskazań do szczepień ochronnych dzieci i młodzieży PDF DOC
Druk ewidencji osób wykreślonych z punktu szczepień PDF DOC
Druk MZ-54 rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych za rok 2017 PDF DOC
Druk sprawozdania kwartalnego z realizacji szczepień ochronnych PDF DOC
Inwentaryzacja szczepionek za rok 2017 PDF DOC
Wykaz osób uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych PDF DOC
Zapotrzebowanie na szczepionki
Karta świadczeniodawcy prowadzącego szczepienia ochronne PDF DOC
Druk sprawozdania z zużycia preparatów szczepionkowych Streptococcus pneumoniae i Ospy wietrznej PDF DOC
Druk sprawozdania z zużycia preparatu DTaP PDF DOC
Druk upoważnienia do odbioru szczepionek z PSSE PDF DOC
Protokół przekazania szczepionek do PSSE w Białymstoku PDF DOC
Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych (kwartalne) PDF DOC
Załącznik Nr 1 - Dane o liczbie ludności w roku 2018 PDF DOC
Załącznik Nr 2 - Zapotrzebowanie na rok 2018 PDF XLSX
Załącznik Nr 3 - Szczepionka p/ błonicy, tężcowi, krztuścowi, p/Haemophilus influenzae typu b, p/poliomyelitis PDF XLSX
Zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego  
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (p/gruźlicy) PDF  

Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG

PDF