Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

 

W dniu 07.09.2019r   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach połączyła obchody 100-lecia służb sanitarnych w Polsce z Piknikiem  w ramach obchodów 30-lecia Firmy”ŻERPOL” i Dnia Przewoźnika.

 

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, w ramach nadzoru nad wypoczynkiem  skontrolowali  23 placówki letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, które zorganizowane    były na terenie powiatu siemiatyckiego. Na zwizytowanych placówkach wypoczywało łącznie 734 uczestników. Podczas kontroli  nie stwierdzano uchybień sanitarno– higienicznych.     

      Z dziećmi i młodzieżą przeprowadzano zajęcia profilaktyczne dot. bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej ,zasad higieny ,profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych oraz prowadzono rozdawnictwo  tematycznych materiałów oświatowo zdrowotnych.

 

20190703 143934  20190711 134518  20190711 13454320190711 141339  20190806 130055  20190806 13011020190806 130132  20190723 120245

 

komary

 

Wraz ze zmianą klimatu w Polsce narasta problem z komarami.

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w  imieniu Organizatora, zaprasza do udziału w konkursie, którego tematem jest:

Grzyby góra

 

Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs grzyboznawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r.