Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

        Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach przeprowadzili zajęcia edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia

 

Główny Inspektorat Sanitarny ogłasza III edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”.

          Podczas   ferii   zimowych   pracownicy   Powiatowej   Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej   w   Siemiatyczach    we   współpracy  z   Komendą Powiatową   Policji

4 lutego b. r. obchodzony był Światowy Dzień Walki z Rakiem ,który został ustanowiony w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.

grypa 3