Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że w związku z podpisaną 17 stycznia deklaracją współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Głównym Inspektoratem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowiskach szkolnych, 1 października został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej – Panią Annę Zalewską - Ogólnopolskim Dniem Tornistra, którego obchody zaplanowane są przez cały miesiąc. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę wad postawy u dzieci. Akcja skierowana jest do wszystkich szkół podstawowych w kraju. W tym czasie zaplanowane jest ważenie tornistrów przez pracowników Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz podjęcie rozmów z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami i opiekunami uczniów szkół podstawowych, na temat konsekwencji zdrowotnych noszenia przez dzieci zbyt ciężkich tornistrów.

 

   W ramach profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, we współpracy ze Starostą Powiatu Siemiatyckiego, zorganizował zajęcia skierowane do uczennic szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Siemiatyczach, Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach), oraz do pracowników Starostwa Powiatowego  w Siemiatyczach i jednostek  podległych. Wykłady zostały przeprowadzone przez wykwalifikowaną położną, która przy pomocy obszernej prezentacji multimedialnej omówiła zagadnienia dotyczące raka piersi i raka szyjki macicy - przyczyny występowania choroby, czynniki ryzyka i objawy. W trakcie zajęć przeprowadzono ćwiczenia praktyczne na fantomach, podczas których  każda z uczestniczek miała możliwość przećwiczenia omówionych metod samobadania piersi pod nadzorem położnej. Podczas spotkań pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Siemiatyczach przeprowadzili dystrybucję materiałów – oświatowo zdrowotnych dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych. Powyższymi działaniami objęto ponad 150 osób.

Fotolia 159127219 S

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach pragnie poinformować o nowych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji. Wytyczne dostępne są na stronie PSSE w Białymstoku pod poniższym linkiem:

    

Konkurs1

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, zachęca do wzięcia udziału w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, organizowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w praktyce jak i zawodowo. Informacje dotyczące konkursu oraz obowiązujących terminów zamieszczone są w ulotce dostępnej w poniższym linku:

 

Do pobrania:

ulotka

formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji:

 

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards

 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009304&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=

 

 

 

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Siemiatyczach zorganizowali stoisko informacyjno - edukacyjne na imprezie masowej Dożynki Gminy Siemiatycze, które odbyły się 02.09.2018r w Kajance. W przygotowanym punkcie informacyjnym udzielano porad dotyczących zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia tytoniu, profilaktyki nowotworowej, grypy, wszawicy, kleszczowego zapalenia mózgu, HIV/AIDS oraz innych chorób zakaźnych i cywilizacyjnych, szczepień, profilaktyki otyłości, wpływu dopalaczy na organizm i wielu innych tematów. Chętnym osobom przeprowadzano analizę składu ciała określając parametry takie jak wskaźnik BMI, masę tkanki mięśniowej, wiek metaboliczny oraz zawartość tkanki tłuszczowej. Przeprowadzano pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla palaczy, udostępniano alkogogle-okulary stymulujące stan nietrzeźwości.