Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

olimpiada

 

     24 października 2018r. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbył się etap powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Do udziału w konkursie przystąpiło 15 najlepszych uczniów wyłowionych z etapu szkolnego z trzech szkół ponadpodstawowych: Zespołu Szkół w Siemiatyczach, Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach. Etap powiatowy wyłonił następujących zwycięzców:

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, że w związku z podpisaną 17 stycznia deklaracją współpracy między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Głównym Inspektoratem Sanitarnym na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowiskach szkolnych, 1 października został ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej – Panią Annę Zalewską - Ogólnopolskim Dniem Tornistra, którego obchody zaplanowane są przez cały miesiąc. Wydarzenie to ma na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę wad postawy u dzieci. Akcja skierowana jest do wszystkich szkół podstawowych w kraju. W tym czasie zaplanowane jest ważenie tornistrów przez pracowników Higieny Dzieci i Młodzieży Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz podjęcie rozmów z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami i opiekunami uczniów szkół podstawowych, na temat konsekwencji zdrowotnych noszenia przez dzieci zbyt ciężkich tornistrów.

    

Konkurs1

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, zachęca do wzięcia udziału w Konkursie Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, organizowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich zainteresowanych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w praktyce jak i zawodowo. Informacje dotyczące konkursu oraz obowiązujących terminów zamieszczone są w ulotce dostępnej w poniższym linku:

 

Do pobrania:

ulotka

formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji:

 

https://osha.europa.eu/pl/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards

 

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P44800116781525081253640&html_tresc_root_id=300009303&html_tresc_id=300009304&html_klucz=300009303&html_klucz_spis=

 

 

   W ramach profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, we współpracy ze Starostą Powiatu Siemiatyckiego, zorganizował zajęcia skierowane do uczennic szkół ponadpodstawowych (Zespół Szkół w Siemiatyczach, Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach), oraz do pracowników Starostwa Powiatowego  w Siemiatyczach i jednostek  podległych. Wykłady zostały przeprowadzone przez wykwalifikowaną położną, która przy pomocy obszernej prezentacji multimedialnej omówiła zagadnienia dotyczące raka piersi i raka szyjki macicy - przyczyny występowania choroby, czynniki ryzyka i objawy. W trakcie zajęć przeprowadzono ćwiczenia praktyczne na fantomach, podczas których  każda z uczestniczek miała możliwość przećwiczenia omówionych metod samobadania piersi pod nadzorem położnej. Podczas spotkań pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Siemiatyczach przeprowadzili dystrybucję materiałów – oświatowo zdrowotnych dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych. Powyższymi działaniami objęto ponad 150 osób.

Fotolia 159127219 S

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach pragnie poinformować o nowych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji. Wytyczne dostępne są na stronie PSSE w Białymstoku pod poniższym linkiem: