Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

Pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Siemiatyczach przeprowadzili pogadankę dotyczącą profilaktyki grypy. Odbiorcami byli uczniowie oraz opiekunowie klas I-III szkół podstawowych w:

21 lutego 2018r. pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Siemiatyczach, we współpracy z Komendą Powiatową Policji, zorganizowali spotkanie informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki tzw. „dopalaczy”, w ramach profilaktycznego programu „Mam wybór – wybieram rozsądek”. Uczestnikami byli wychowankowie internatu przy Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach oraz ich opiekunowie.

5 lutego br. Pracownicy Promocji Zdrowia i Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach zorganizowali akcję profilaktyczną w ramach obchodów 18. Światowego Dnia Walki z Rakiem.

Dnia 09.02.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach Pracownicy Promocji Zdrowia PSSE w Siemiatyczach zorganizowali szkolenie dla koordynatorów i realizatorów Krajowego Programu Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

Już po raz kolejny zorganizowana została akcja pt.: „Zimowa Szkoła Bezpieczeństwa”. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach odwiedzili dzieci w celu przeprowadzenia działalności kontrolnej oraz oświatowo-zdrowotnej w miejscach zorganizowanego wypoczynku (zimowiska, półkolonie). W trakcie tych spotkań uświadamiano dzieci nt. bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku oraz zdrowego stylu życia.

 

Pracownicy Promocji Zdrowia oraz Higieny Dzieci i Młodzieży PSSE w Siemiatyczach aktywnie włączyli się do realizowanych działań podczas półkolonii prowadzonych w Siemiatyckim Ośrodku Kultury . W dniu 26.01.2018 r. przeprowadzono zajęcia z grupą 14 dzieci w wieku 8-11 lat. Podczas zajęć rozwiązywano różnego rodzaju zagadki, krzyżówki, quizy dotyczące zdrowego stylu życia. Podopiecznych podzielono na trzy grupy, którym nadano oryginalne nazwy (I - kiszone ogórki, II - jabłuszka, III – świeżaki). Po rywalizacji wyłoniono zwycięską grupę i nagrodzono drobnymi upominkami uczestników zimowiska. Przekazano również materiały oświatowo - zdrowotne.

ZIMOWA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 2018 - SOK ZIMOWA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 2018 - SOK ZIMOWA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 2018 - SOK

Podobne zajęcia przeprowadzone zostały dnia 29.01.2018r. podczas wypoczynku w Drohiczynie, organizowanego przez KSM Diecezji Drohiczyńskiej. Odbiorcami były dzieci szkolne w wieku 10-12 lat. W celu łatwiejszego dotarcia do każdego dziecka dokonano podziału grupy 45 uczestników. Jedna z grup rozwiązywała różnego rodzaju quizy, zagadki, krzyżówki nt. zdrowego stylu życia. W drugiej grupie kierownik Nadzoru Sanitarnego PSSE w Siemiatyczach przeprowadził pogadankę nt. zdrowego odżywiania. Na zakończenie dzieci otrzymały jabłka i tematyczne materiały oświatowo-zdrowotne

ZIMOWA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 2018 - SOK ZIMOWA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 2018 - SOK ZIMOWA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 2018 - SOK ZIMOWA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 2018 - SOK