Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

28 maja br. w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbył się piknik pod hasłem „Majówka z KEN”, na który zaproszono uczniów klas 3 gimnazjum oraz ich nauczycieli. Podczas festynu na kandydatów czekało sporo atrakcji, m. in. gry edukacyjne, zabawy integracyjne, konkursy sportowe oraz słodki i gorący poczęstunek.

11 maja 2018 r. w Zespole Szkół w Mielniku odbyły się zajęcia dotyczące profilaktyki tzw. „dopalaczy” skierowane do uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej. Organizatorem spotkania był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Siemiatyczach.

26 kwietnia 2018 r. pracownicy Promocji Zdrowia w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach, we współpracy z Komendą Powiatową Policji, zorganizowali spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki tzw. „dopalaczy”. W pogadance uczestniczyło 26 uczniów klasy II gimnazjum.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach pragnie przypomnieć, iż 20 maja 2018r. przypadają obchody Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. W tym dniu pamięć swą kierujemy w stronę wszystkich tych, którzy odeszli z powodu AIDS.

W ramach Światowego Dnia Zdrowia, z inicjatywy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach oraz Dyrekcji Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach, dnia 18 kwietnia, zorganizowano stoisko informacyjno - edukacyjne na terenie siemiatyckiego szpitala.