Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 Hasło przewodnie tegorocznej akcji ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia brzmi:

,,Tytoń i zdrowie płuc”

Aids

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach  przypomina, że 19 maja przypada Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS (trzecia niedziela maja).

 

       Ogólnopolska kampania "Narkotyki i dopalacze zabijają", której hasło brzmi "Szkoda Ciebie na takie patoklimaty" organizowana jest w ramach rządowego "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020", koordynowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

       Kampania ma charakter edukacyjno-profilaktyczny, a jej czas trwania to 2 kwiecień - 31 grudzien 2019r. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat niebezpieczeństw związanych z zażywaniem narkotyków i "dopalaczy", a także konsekwencji zdrowotnych, prawnych i społecznych uzależnienia.

       Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest spot filmowy o tematyce związanej z zapobieganiem i przeciwdziałaniem uzależnieniu od narkotyków i "dopalaczy", którego celem jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży treści dotyczących niebezpieczeństwa uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

       Informacje o kampanii dostępne są na stronie https://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/  - zakładka "Kampania".

Spoty kampanijne są do pobrania pod linkiem: https://pliki.policja.gov.pl/sharing/TVPUPqrKU

 

 

piaskownica 2

 

Jak określa Prawo budowlane, piaskownica jest obiektem małej architektury, służącym codziennej rekreacji (art. 3 pkt 4 lit.c Prawa budowlanego).

Światowy dzień zdrowia

        Tematem Światowego Dnia Zdrowia (World Health Day) 2019 jest „Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej”, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu podstawowej opieki zdrowotnej – POZ. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego hasła Światowego Dnia Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich”.