Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

grypa 3