Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

          Podczas   ferii   zimowych   pracownicy   Powiatowej   Stacji   Sanitarno-Epidemiologicznej   w   Siemiatyczach    we   współpracy  z   Komendą Powiatową   Policji

 w Siemiatyczach przeprowadzili spotkania  informacyjno-edukacyjne z uczestnikami wypoczynku i ich opiekunami. Zajęcia odbyły się na zimowisku w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie  i Siemiatyckim Ośrodku Kultury w Siemiatyczach.

         Głównym tematem zajęć był bezpieczny wypoczynek zimowy  ze zwróceniem uwagi na bezpieczne organizowanie zabaw zimowych oraz prawidłowego odżywiania .  Omówiono też zasady dbania o higienę, jako bardzo ważny czynnik w profilaktyce grypy. Podczas zajęć wykorzystano również prezentacje, krzyżówki, quizy oraz ulotki o tematyce zdrowotnej. Dzieci  otrzymały drobne upominki ufundowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach.

Zimowisko 2019

zimowisko 2 2019

zimoisko 3 2019