Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

4 lutego b. r. obchodzony był Światowy Dzień Walki z Rakiem ,który został ustanowiony w 2000 roku podczas Światowego Szczytu Walki z Rakiem w Paryżu.

Z tej okazji  w dniu 07.02.2019r pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach zorganizowali stoisko informacyjno-edukacyjne dla pacjentów w Przychodni Specjalistycznej ul.11 Listopada w Siemiatyczach oraz 13.02.2019r podczas wywiadówki dla rodziców w Szkole Podstawowej w Czartajewie.

     Podczas akcji  promowano Europejski Kodeks Walki z Rakiem. Przeprowadzano pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla palaczy, udzielano informacji ,gdzie można uzyskać pomoc w rzuceniu palenia. Duże zainteresowanie  wzbudziła waga za pomocą której badano miedzy innymi: poziom wody w organizmie, zawartość tkanki tłuszczowej  i dziennego zapotrzebowania kalorycznego, określano wiek metaboliczny organizmu. Osoby korzystające z badania uzyskiwały poradę dietetyka  dot. zdrowego żywienia  w profilaktyce chorób nowotworowych. Udzielano licznych instruktaży na  temat technik samobadania piersi, które można było przećwiczyć na fantomach.

3742

156