Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

Główny Inspektorat Sanitarny ogłasza III edycję ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek”.

 

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, organizowany w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” (w konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w programie).

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Zadanie konkursowe w dotychczas zrealizowanych dwóch edycjach konkursu, polegało na opracowaniu i zrealizowaniu projektu edukacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień.

W obecnej edycji konkursu zadanie będzie polegało na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

 

       Dla laureatów konkursu przewidziane są trzy nagrody w postaci bonów podarunkowych do sieci sklepów sportowych  za zajęcie I miejsca -w wysokości 3000 zł,  II miejsce-2000 zł, III miejsce 1000 zł.

 

Prace konkursowe należy przesyłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Prace konkursowe będą oceniane na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe. W terminie do dnia 6 maja 2019 r., jury na poziomie powiatowym przesyła do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej 1 pracę, która została najlepiej oceniona.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku przeprowadzi ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie wojewódzkim, które ocenia prace konkursowe. W terminie do dnia 20 maja 2019 r. jury na poziomie  wojewódzkim przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę, która została najlepiej oceniona. GIS w terminie do dnia 20 maja powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym. Komisja konkursowa na poziomie krajowym w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów.

 

Prezentacja prac konkursowych laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 14 czerwca 2019 r.

 

Regulamin Konkursu na Szkoła Wolna od Używek 2019

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy szkoły

Zgoda na wykorzystanie wizerunku “Osoba pełnoletnia”

Zgoda na udział w konkursie i wykorzystanie wizerunku “Osoba niepełnoletnia”