Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

piaskownica 2

 

Jak określa Prawo budowlane, piaskownica jest obiektem małej architektury, służącym codziennej rekreacji (art. 3 pkt 4 lit.c Prawa budowlanego).

Za stan piaskownicy odpowiada jej właściciel lub zarządca, który musi o piaskownicę dbać i utrzymywać w stanie, który nie pozwala na pogorszenie jej właściwości użytkowych.

 

Piasek a rozwój kreatywności dziecka

 

Piaskownica jest bardzo ważnym elementem placu zabaw ze względu na jej społeczne znaczenie, ale również z powodu – piasku, który jest  idealnym materiałem twórczym:

  • piasek można dowolnie kształtować, co rozwija kreatywność dziecka,
  • zabawa w piasku to doskonały trening sprawności manualnych,
  • zabawa w piaskownicy wpływa na inteligencję- „ sprawne rączki to mądra główka”.

Zgodnie z teorią integracji sensorycznej,  zabawy, które wymagają różnorodnych czynności manualnych powodują powstawanie nowych połączeń między neuronami, co wprost wpływa na rozwój mózgu małego dziecka. Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej podkreśla: „Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami. Integracja sensoryczna rozpoczyna się już w okresie płodowym i trwa do około 7 roku życia (…).

 

Jakie zagrożenia stwarza zanieczyszczona piaskownica i piasek?

 

Bardzo ważnym jest, aby piaskownice z których korzystają dzieci były bezpieczne. Przepisy sanitarno-epidemiologiczne nie określają częstotliwości wymiany piasku, jednak Główny Inspektor Sanitarny zaleca konieczność wymiany piasku w piaskownicach co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a także każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych) stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi, szczególnie dzieci, z uwagi na ich słabo rozwinięty układ odpornościowy. Obowiązek wymiany piasku wynika z potrzeby zminimalizowania zagrożenia zakażenia chorobami pasożytniczymi, odzwierzęcymi takimi jak: toksokaroza, toksoplazmoza, lamblioza, tęgoryjec czy zakaźnymi. Ponadto chroniąc dzieci należy również zabezpieczyć na stałe piaskownice poprzez np. ogradzanie terenów zabaw lub piaskownic, zasłanianie piaskownicy na noc i w innych okresach jej nieużytkowania. Ma to przede wszystkim służyć niedopuszczeniu do zanieczyszczenia piaskownicy i piasku przez psy, koty, ptaki oraz inne zwierzęta, a także chronić przed innymi zagrożeniami mogącymi pogorszyć stan sanitarny piasku.

 

Podstawowe zasady higieny podczas zabawy w piaskownicy:

  • umyj ręce dziecka po każdej zabawie w piaskownicy,
  • pilnuj, żeby piasek nie dostał się do ust i oczu,
  • paznokcie dziecka obcinaj krótko, aby nie gromadził się pod nimi piasek,
  • podczas zabawy w piasku nie dawaj dziecku jedzenia do rąk.