Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje o ogólnopolskiej akcji

                                                    ,,Bezpieczne wakacje 2019

Akcja adresowana jest do szkół oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Celem akcji jest

podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu,

uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem

                       Ogólnopolski konkurs plastyczny -„Moje Bezpieczne Wakacje 2019”

Od 19 czerwca (prace można przygotować wcześniej)w ramach akcji prowadzony będzie

konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży  pt. Moje Bezpieczne Wakacje 2019 -(Nie)znane

atrakcje mojego regionu -pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Formularz zgłoszeniowy zostanie uruchomiony wkrótce na stronie: BezpieczneWakacje.pl

(zakładka Konkurs)

W tym roku konkurs to także unikalna szansa na popularyzację nieznanych regionalnych

atrakcji turystycznych na ogólnopolską skalę!

 

Jak dołączyć do akcji? Wystarczy na stronie bezpiecznewakacje.pl (zakładka Dołącz+

placówkę) przesłać zgłoszenie oraz:

1) przeprowadzić w czasie przedwakacyjnym zajęcia o tematyce bezpieczeństwa, na

podstawie gotowych scenariuszy (dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat, od 9 do 12 lat, od 13 do

2) lub umieścić baner informacyjny akcji na stronie internetowej szkoły.

Bezpłatne scenariusze i banery można pobrać ze strony internetowej BezpieczneWakacje.pl -

zakładka pobierz.

 

Szkoły, które przyłączą się do akcji mogą dodatkowo otrzymać plakaty informacyjne i

certyfikat potwierdzający uczestnictwo w akcji. Zachęcamy do rozwieszenia tych materiałów

w placówce. Wpłynie to pozytywnie na wizerunek oraz zwiększy zaufanie rodziców i dzieci.

W tym roku materiały zostały wzbogacone o informacje nt. bezpiecznej turystyki przekazane

przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).

Szczegóły znajdą się niebawem na wspomnianej stronie https://bezpiecznewakacje.pl/

 

Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, partnerami akcji są: PTTK

oraz nbip.pl