Informacje

,, DZIEŃ MYCIA RĄK”

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 24.10.2019r  uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Grodzisku uczestniczyli w akcji profilaktycznej ,,Dzień Mycia Rąk” zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siemiatyczach we współpracy z pedagogiem szkolnym i higienistką szkolną .

      Uczniowie zapoznani zostali  z zasadami przestrzegania higieny osobistej oraz jakie znaczenie dla zdrowia ma częste i prawidłowe mycie rąk. Zajęcia przeprowadzono aktywnymi metodami edukacyjnymi :quizy, zgaduj zgadule ,wiersze, piosenki, pokazy. Omówiono poszczególne etapy prawidłowego mycia rąk i zastosowano praktyczną naukę.  Spotkanie zakończyło się wspólną zabawą muzyczną połączoną z tańcem.   Ten dzień dostarczył dzieciom wielu wrażeń i ukazał
,że umiejętności i nawyki należy kształtować od najmłodszych lat.

20191024 09555120191024 09583320191024 09584420191024 101120

20191024 10032120191024 10033020191024 10072520191024 102617