Informacje

Olimpiada Wiedzy o HIV/AIDS

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 05.11.2019r w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Do olimpiady przystąpiło 15 uczniów z 3 szkół ponadpodstawowych :Zespół Szkół w Siemiatyczach ,Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie i Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Uczniowie rozwiązywali test złożony z 41pytań  zamkniętych oraz 1 otwartego ,za które można było łącznie  uzyskać 44 punkty .Eliminacje powiatowe przebiegały dwuetapowo .W pierwszym etapie 3 osoby uzyskały jednakową liczbę  punktów w związku z tym zorganizowano dogrywkę  podczas której wyłoniono zwycięzców.

 

I miejsce-Aleksandra Krajewska uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach

II miejsce Hanna Tarasiuk uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach

III miejsce Julia Żebrowska uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach

 

Dwie uczennice z Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach otrzymały wyróżnienie.

W/w uczniom zostały wręczone nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Powiatową Stację Sanitarną -Epidemiologiczną w Siemiatyczach.

Laureaci szczebla powiatowego będą reprezentować nasz powiat w eliminacjach wojewódzkich  w dniu 02.12.2019r w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku

ul. Wyszyńskiego 1.

 

1  2  3  

4  5  6