Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

 

 

9 grudnia 2019r rusza  kampania edukacyjna ,,Oszczędź dziecku ospy” która  ma na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zagrożenia tą chorobą i możliwości ochrony przed nią .Ospa uważna jest powszechnie za łagodną chorobę wieku dziecięcego ,w związku z tym wielu rodziców ją bagatelizuje .Tymczasem zakażenie może powodować poważne konsekwencje zdrowotne ,a w pojedynczych przypadkach zakończyć zgonem Badania naukowe jednoznacznie wskazują ,że najbardziej skuteczną metodą profilaktyki chorób zakaźnych ,w tym ospy są szczepienia ochronne Kampania adresowana jest do rodziców i opiekunów  dzieci uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia-każde dziecko w Polsce uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego ma prawo do bezpłatnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej.

 

Więcej informacji: www.ospawietrzna.pl

 

0001