Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

W dniach 18 – 20 luty br. w Przedszkolu Gminnym, Przedszkolu nr 1 oraz w Przedszkolu nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Siemiatyczach odbyło się spotkanie skierowane do rodziców i nauczycieli, na którym poruszono temat rolnictwa ekologicznego. Na początku zebrania kierownik oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną pt.: „Żywność ekologiczna – jakość, aspekty prozdrowotne oraz wpływ na organizm człowieka”. Słuchacze dowiedzieli się m.in o.: nowej piramidzie żywności i żywienia  dla dzieci i młodzieży, różnicach w składzie chemicznym pomiędzy produktami EKO a pochodzącymi z rolnictwa konwencjonalnego, oraz zdrowych zamiennikach produktów spożywczych. Omawiana prezentacja skłoniła rodziców do aktywnego udziału w dyskusji.

 

Po części merytorycznej słuchacze odwiedzili stoisko zorganizowane przez pracowników komórek Promocji Zdrowia oraz Higieny Komunalnej PSSE, przy którym chętne osoby mogły poddać się analizie składu ciała przy pomocy specjalistycznej wagi. Część osób skorzystała z badania zawartości tlenku węgla (CO) w wydychanym powietrzu u czynnych i biernych palaczy. Osoby palące uzyskały porady dotyczące metod rzucania palenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się fantomy piersi, na których można było przećwiczyć techniki samobadania. Uczestnicy zebrania otrzymali tematyczne ulotki i broszury.

 

Spotkanie zorganizowano w ramach nowego ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Program skierowany do przedszkoli opracowany został przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Wsi. W tym roku przeprowadzana jest edycja pilotażowa. W powiecie siemiatyckim do programu przystąpiły 3 przedszkola.

 

Przedszkole Gminne w Siemiatyczach    Przedszkole Gminne w Siemiatyczach

 Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach    Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach

Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach "Wesoła Trójeczka"    Przedszkole nr 3 w Siemiatyczach "Wesoła Trójeczka"

   

 

Więcej informacji:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli/