Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

Luty br. był miesiącem aktywnych działań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Siemiatyczach. Przeprowadzonych zostało 14 zajęć edukacyjnych w których udział brało ponad 500 odbiorców. PSSE w Siemiatyczach we współpracy z podległymi podmiotami zorganizowała również 6 imprezach prozdrowotnych, podczas których nasze stoisko informacyjno – edukacyjne odwiedziło ponad 300 osób.

 

Jednymi z pierwszych zadań realizowanych na początku miesiąca były zajęcia profilaktyczno edukacyjne skierowane do uczestników wypoczynku zimowego, zorganizowanego w Nadbużańskim Ośrodku Ewangelizacji w Drohiczynie oraz Siemiatyckim Ośrodku Kultury w Siemiatyczach. Podczas spotkania pracownicy sekcji Higieny Żywności i  Żywienia (Dorota Sobolewska) oraz Higieny Pracy (Beata Rutkowska) przedstawiły i omówiły prezentacje multimedialne na temat: ,,Prawidłowe odżywianie kluczem do sukcesu”, oraz  ,,Dopalacze. Nowe narkotyki”. [link]

 

 Nadbużański Ośrodek Ewangelizacji w Drohiczynie      Nadbużański Ośrodek Ewangelizacji w Drohiczynie

 

Kolejnym wydarzeniem  były obchody 20. Światowego Dnia Walki z Rakiem, podczas którego pracownicy komórek Epidemiologiii i Promocji Zdrowia (Eugenia Replińska, Marta Kochańska, Bożena Kamieńska, Martyna Sak) zorganizowali stoisko informacyjno – edukacyjne dla pacjentów i pracowników Przychodni Specjalistycznej przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach. W tym dniu szczególny nacisk położono na promocję Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. [link]

 

Przychodnia Specjalistyczna przy ul. 11 Listopada w Siemiatyczach

 

W roku szkolnym 2019/2020 ruszyła pilotażowa edycja programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, do realizacji którego przystąpiły 3 siemiatyckie przedszkola: Przedszkole Gminne, Przedszkole nr 1 w Siemiatyczach oraz w Przedszkole nr 3 „Wesoła Trójeczka” w Siemiatyczach. W ramach działań edukacyjnych kierownik oddziału Nadzoru Sanitarnego PSSE Agnieszka Krajewska przedstawiła i omówiła prezentację multimedialną pt.: „Żywność ekologiczna – jakość, aspekty prozdrowotne oraz wpływ na organizm człowieka”. Wykład skierowany był do rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych. W tych dniach zorganizowano również stoiska informacyjno – edukacyjne, przy których pracownicy  Promocji Zdrowia i Higieny Komunalnej (Martyna Sak, Bożena Kamieńska, Gabriela Miler) udzielali instruktaży, poradnictwa oraz prowadzono dystrybucję materiałów oświatowo - zdrowotnych. [link]

 

Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Siemiatyczach

 

Pracownicy Promocji Zdrowia (Bożena Kamieńska, Martyna Sak) przeprowadzili liczne pogadanki oraz zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych na terenie powiatu. Podczas spotkań poruszany był temat higieny osobistej oraz profilaktyki grypy. Szczególny nacisk kładziono na prawidłowy sposób mycia rąk jako najskuteczniejsza metoda ograniczenia rozprzestrzeniania się drobnoustrojów chorobotwórczych. Promowano również szczepienia ochronne przeciwko grypie, które są najlepszą metodą zapobiegania tej chorobie oraz jej powikłaniom. 

 

Zespół Szkół w Grodzisku    Źródło: Szkoła Podstawowa w Szerszeniach

Szkoła Podstawowa nr 1 w Siemiatyczach

 

Jedno ze spotkań profilaktycznych dotyczących grypy skierowane było do rodziców, opiekunów oraz kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Siemiatyczach.  Martyna Sak przedstawiła i omówiła prezentację dotyczącą profilaktyki grypy i sposobów jej zapobiegania.

 

Źródło: Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach