Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

 wentylacja w biurze warszawa

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach przedstawia stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w zakresie konieczności mycia i dezynfekcji instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych, w obiektach użyteczności publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. MAteriał w formie elektronicznej dostępny poniżej:

 

Opinia NIZP - PZH w sprawie zaleceń dla klimatyzacji_COVID19