Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 Sierpnia,

dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach.

komunikat

 

W związku z pojawieniem się kolejnego ogniska epidemicznego w powiecie pruszkowskim w województwie mazowieckim
(zobacz tutaj)  Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w sprawie przypadków odry na świecie i w kraju.

 

W związku z zaistniałą sytuacją zakwitu glonów lub sinic w kąpielisku w Siemiatyczach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach przekazuje stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w przedmiotowej sprawie.

0001SSYIE35KECIK C122 F4

 

29 września 2018 roku przy ulicy Kasprzaka 17a w Warszawie (Instytut Matki i Dziecka) odbędzie się konferencja "Szczepienia ochronne – jak zachęcić nieprzekonanych". Wydarzenie to organizowane jest przez Ministerstwo Zdrowia oraz Instytut Matki i Dziecka.