Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

ocena zalew2 15 08 18

 

 

Bieżąca ocena jakości wody z dn. 15.08.2018r. - kąpielisko miejskie w Siemiatyczach - Zalew nr 2