Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

     komunikaty ndn nds

     Międzynarodowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy na 89. Posiedzeniu Komisji w dniu 4 lipca br. podjęła decyzje dotyczące wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw, zwracając w ten sposób uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 14 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych. Treść komunikatów dostępna jest w linku:

 

     https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216