Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

plakat