Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

W związku z zaistniałą sytuacją zakwitu glonów lub sinic w kąpielisku w Siemiatyczach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach przekazuje stanowisko Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w przedmiotowej sprawie.

1.1

1.2

2.1

2.2