Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

komunikat

 

W związku z pojawieniem się kolejnego ogniska epidemicznego w powiecie pruszkowskim w województwie mazowieckim
(zobacz tutaj)  Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w sprawie przypadków odry na świecie i w kraju.

  • Na terenie Polski, w okresie od 1 stycznia do 15 października 2018 r. zarejestrowano 128 przypadków zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 58.
  • Zachorowania na odrę w Polsce są związane przede wszystkim z zawlekaniem choroby z zagranicy lub zakażeniem osób, które nie są zaszczepione przeciwko odrze przez osoby nie będące narodowości polskiej.
  • Główny Inspektor Sanitarny apeluje o dopełnienie obowiązku szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce wobec dzieci, które dotychczas nie zostały zaszczepione.
  • Stosowanie szczepień ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę. Ze względu na wysoką zaraźliwość choroby oraz
    jej przenoszenie się drogą powietrzną szczepienie nie może być zastąpione jakimikolwiek innymi środkami ochrony.
  • Zdecydowana większość osób, które zachorowały na odrę to osoby nieszczepione.
  • Odra jest groźna z powodu występowania powikłań po zachorowaniu.
  • Przyczyną zgonów są zwykle powikłania po odrze, które występują najczęściej u dzieci poniżej 5 roku życia oraz u dorosłych w wieku powyżej 20 roku życia.
  • Pamiętajmy, szczepienie jest jedyną skuteczną metodą pozwalającą na unikniecie zakażenia.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie przypadków odry na świecie i w kraju można odnaleźć na stronie:
https://gis.gov.pl/zdrowie/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-przypadkow-odry-na-swiecie-i-w-kraju/