Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

Informujemy, iż na podstawie zarządzenia nr 17 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 Sierpnia,

dzień 24 grudnia br. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach.

Natomiast dnia 15 grudnia 2018 r.(sobota) Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna będzie czynna w godzinach; 7:30-15:05.