Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

komunikat nr 2

komunikat nr 2 - wodociąg Mielnik