Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

 

 

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.04.2019r.,

dzień 2 maja 2019r. jest dniem wolnym od pracy.

Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siemiatyczach

będzie czynna 11 maja 2019r. , w godzinach urzędowania (7.30 - 15.05).