Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

skan w 1