Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach uprzejmie informuje, iż Główny Inspektor przygotował raport dotyczący środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych w Polsce w latach 2017-2018

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego zawiera opisy działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach nadzoru państwa nad nowymi narkotykami oraz epidemiologię zatruć nowymi narkotykami w 2018 roku w porównaniu z latami 2013-2017. Ponadto w raporcie znaleźć można informację na temat zagadnień prawnych regulujących problematykę produkowania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, pozwoliło to na  potraktowanie środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych analogicznie do środków odurzających i substancji psychotropowych oraz penalizację czynów zabronionych z nimi związanych. Wprowadzone przepisy pozwoliły również zwiększyć kooperacje służb oraz instytucji upoważnionych do zwalczania środków psychoaktywnych zwanych do niedawna dopalaczami. Dodatkowo w publikacji znalazła się charakterystyka najpopularniejszych grup nowych narkotyków w Polsce.

Do pobrania

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Raport-Głównego-Inspektora-Sanitarnego.Nowe-narkotyki-w-Polsce-2017-2018..pdf