Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT – przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Państwowych Granicznych i Powiatowych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Nowe wymagania będą dotyczyły żywności, dla której przepisy unijne określają wymagania dotyczące zwiększonego poziomu kontroli urzędowych lub nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu do UE z niektórych państw trzecich.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl (w zakładkach: działalność gospodarcza – produkcja i obrót – TRACES/TRACES-NT) znajdują się obszerne informacje w tym zakresie pt. „Informacje dla importerów żywności”.

W/w informacje dotyczą zamiany przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT

od 14.12.2019 r. W informacji tej znajdują się również:

  • instrukcja dotycząca wnioskowania o funkcję w systemie TRACES-NT, zakładania konta w systemie EU Login;
  • instrukcja wypełniania I części dokumentu CHED-D.