Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

jagody leśne

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/bez-kategorii/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci