Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

Chlorella

Zagrożenie:

 

W próbkach produktu w proszku badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono benzo(a)piren oraz sumę 4 badanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w stężeniu przekraczającym odpowiednio ponad 4-krotnie (w przypadku benzo(a)pirenu) i ponad 5-krotnie

(w przypadku sumy 4 badanych WWA) najwyższy dopuszczalny poziom określony dla suplementów diety w przepisach prawa.

 

Szczegóły dotyczące produktu:

 

Produkt: Soul-Farm CHLORELLA proszek 200 g Suplement diety

Dystrybutor: Soul-Farm Maciej Foszcz, ul. Janowicka 138, 43-344 Bielsko-Biała

Numer partii: 250718

Data minimalnej trwałości: 11.2019

 

Więcej informacji:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/ostrzezenie-publiczne-dotyczace-zywnosci-wycofanie-produktu-pn-soul-farm-chlorella-proszek-200-g-suplement-diety/