Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

OSTRZEŻENIE kier

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie pałeczek Salmonella spp. w produktach: Kiełbasa surowa metka łososiowa MAP oraz Mięso garmażeryjne z łopatki wieprzowej

Zagrożenie:

Obecność bakterii Salmonella spp. wykryto w trakcie badań zleconych przez producenta.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – Kiełbasa surowa metka łososiowa MAP

 • Producent – P.W. KIER Elżbieta Klimacka, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii – 72
 • Data produkcji – 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia – 03.04.2019 r.

produkt 2 282x300

Produkt – Mięso garmażeryjne z łopatki wieprzowej

 • Producent – P.W. KIER Elżbieta Klimacka Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii – 72
 • Data produkcji – 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia – 24.03.2019 r.

produkt 1 300x277

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Producent podjął działania w celu wycofania kwestionowanych partii produktów z obrotu. Dodatkowo, producent podjął decyzję o wycofaniu następującego produktu:

Produkt – Kiełbasa surowa metka łososiowa

 • Producent – P.W. KIER Elżbieta Klimacka, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, 86-140 Drzycim, Jastrzębie 30, weterynaryjny numer identyfikacyjny 04140203
 • Numer partii – 72
 • Data produkcji – 13.03.2019 r.
 • Data przydatności do spożycia – 27.03.2019 r.

produkt 3 1 300x234

O wycofaniu ww. produktów producent poinformował zamieszczając na swojej stronie internetowej stosowny komunikat: http://www.pwkier.pl/o-firmie

 

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanych w komunikacie partii produktów.

 

Więcej informacji: https://gis.gov.pl/aktualnosci/wykrycie-paleczek-salmonella-spp-w-produktach-kielbasa-surowa-metka-lososiowa-map-oraz-mieso-garmazeryjne-z-lopatki-wieprzowej/