Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

 

Aktualizacja ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności z dnia 19.12.2019

 

86186031 2922028701180495 1784894331253948416 o

Zagrożenie:

 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu estrów glicydowych (2954 ± 857 µg/kg) oraz estry 3-monochloropropanodiolu (3-MCPD) na poziomie 8937 ± 1787 µg/kg.

 

Szczegóły dotyczące produktów:

 

Produkt – SoRiso Olej z ryżu z otrębów ryżowych naturalny 100%, 500 ml

Wyprodukowano dla – Italmex Warszawa Sp. z o.o., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

Numer partii – E411

Data minimalnej trwałości – 15.10.2021

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

 

Italmex Warszawa Sp. z o.o. po otrzymaniu wyników badań ww. produktu dobrowolnie rozpoczęła procedurę wycofania produktu z rynku, poinformowała swoich odbiorców oraz wstrzymała kolejne zamówienia i zwróciła bieżące przesyłki produktu do producenta. Dodatkowo przedsiębiorca we własnym zakresie zlecił kolejne badania produktu. Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i nadzoruje działania podejmowane przez przedsiębiorców.

 

 Zalecenia dla konsumentów:

 

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

 

 

Źródło:

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/dobrowolne-wycofanie-produktu-pn-soriso-olej-z-ryzu-z-otrebow-ryzowych-naturalny-100-numer-partii-e411/