Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE spring home 768x349

 

Zagrożenie:

Produkty pn. „Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY”, mrożone, wskazane poniżej zawierają w swoim składzie białko mleka (kazeinę). Na etykiecie nie umieszczono jednak odpowiedniej informacji dotyczącej obecności składnika alergennego – mleka. Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na mleko lub jego składniki może wywołać u nich reakcję alergenną.

 

Szczegóły dotyczące produktów podlegających wycofaniu:

Produkt

Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 250 mm x 30 arkuszy

Waga

550 g

Numer partii

wszystkie numery partii

Data minimalnej trwałości

wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie

Produkt

Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 215 mm x 40 arkuszy

Waga

550 g

Numer partii

wszystkie numery partii

Data minimalnej trwałości

wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie

Produkt

Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 125 mm x 50 arkuszy

Waga

250 g

Numer partii

wszystkie numery partii

Data minimalnej trwałości

wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie

Produkt

Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 150 mm x 50 arkuszy

Waga

400 g

Numer partii

wszystkie numery partii

Data minimalnej trwałości

wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie

Produkt

Spring Home TYJ SPRING ROLL PASTRY 190 mm x 50 arkuszy

Waga

550 g

Numer partii

wszystkie numery partii

Data minimalnej trwałości

wszystkie daty minimalnej trwałości do 08/02/2023 włącznie

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Produkty wskazane w komunikacie zostały dostarczone do odbiorców w Polsce przez dostawców z Holandii i Danii, którzy wycofują je z obrotu. Odbiorcy w Polsce powinni wstrzymać dalszą sprzedaż tych produktów.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu z obrotu.

 

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby z alergią bądź nietolerancją na mleko lub jego składniki nie powinny spożywać produktów wskazanych w komunikacie.

 

Producent: Tee Yih Jia Food Manufactering Pte Ltd, Singapur

 

 

Źródło: https://gis.gov.pl/