Informacje

Wycofanie niektórych partii bazylii suszonej ze względu na wykrycie bakterii Salmonella

Kategoria: Ostrzeżenia

Zagrożenie:

bazylia1

W próbkach bazylii suszonej zbadanych w ramach kontroli urzędowej stwierdzono obecność bakterii Salmonella. Bazylia suszona może być dodawana do produktów spożywczych i spożywana bez obróbki termicznej. Pałeczki Salmonella mogą przeżyć nawet po długotrwałym przechowywaniu suchego produktu, a 

Szczegóły dotyczące produktów:po spożyciu przez człowieka wywołać zatrucia pokarmowe, szczególnie jeśli dodawane są do produktów gotowych do spożycia.

Produkt: Bazylia otarta

Importer: ACOR Sp. z o.o., ul. Rawicka 43, 63-700 Krotoszyn

Zakład Konfekcjonujący: P.P.H.U. MAGRAMA, ul. Zaściankowa 48, 71-230 Szczecin

Dystrybutor: NETTO Sp. z o.o., ul. Motaniec 34, 73-108 Kobylanka

 

Wycofaniu od konsumentów podlegają dwie partie o numerach 19.11 oraz 19.12 oznaczone datą minimalnej trwałości: 31.08.2021

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Wyniki urzędowych badań surowca – bazylii z Egiptu importowanej przez firmę Acor Sp. z o.o. wskazały na bazylia2obecność Salmonelli w partii nr. 24/C/W/1. W związku z tym wydana została decyzja administracyjna organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakazująca wycofanie ww. partii z obrotu handlowego. W wyniku postępowania przeprowadzonego przez Państwową Inspekcję Sanitarną ustalono, że podmiot P.P.H.U. MAGRAMA użył ww. partii bazylii do produkcji przyprawy Bolinero – bazylia otarta będącej marką własną firmy Netto Sp. z o.o., w dwóch partiach pakowanych po 15 g, o numerach 19.11 oraz 19.12 z datą minimalnej trwałości 31.08.2021. Bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o zanieczyszczeniu Netto Sp. z o.o. podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu kwestionowanej partii przyprawy. Sklepy Netto, do których dostarczony został produkt zostały zobowiązane do wstrzymania dalszej sprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii.

 

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazane w komunikacie partie produktu, nie powinni ich spożywać.

 

 

 

Źródło: https://gis.gov.pl/