Aktualności

Kategoria: Aktualności

Zał. 3 banner internet 1150x235 px

Od 22 listopada trwa

Europejski Tydzień Testowania w kierunku HIV

 a wraz z nim działania edukacyjno-informacyjne

Krajowego Centrum ds. AIDS.

Udział w nich weźmie aktor Maciej Musiał,

 a myślą przewodnią jest zachęcanie Polaków

 do testowania się w kierunku zakażenia HIV.

1 275 to liczba zakażeń wykrytych w 2018 r. w Polsce. Według Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, liczba nowo wykrywanych zakażeń co roku przekracza w naszym kraju 1 tysiąc. Od wdrożenia badań, czyli od połowy lat 80. do 30 kwietnia 2019 r. wykryto 24 303 zakażenia HIV, AIDS zdiagnozowano u 3 692 osób i odnotowano 1 418 zgonów. Codziennie w Polsce średnio 3 osoby dowiadują się o swoim zakażeniu. Do zdecydowanej większości zakażeń dochodzi drogą kontaktów seksualnych.

Kategoria: Aktualności

Światowy Dzień Rzucania Palenia przypada zawsze w trzeci czwartek listopada.

W Polsce obchodzony jest od 1991 roku. Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

     Przewlekłe choroby niezakaźne w tym, te spowodowane paleniem tytoniu i biernym wdychaniem dymu tytoniowego, stanowią od lat najważniejszy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny w Polsce. Choroby odtytoniowe obejmują 15 nowotworów oraz kilkadziesiąt  chorób układu krążenia, układu  oddechowego i innych narządów. Około 90% chorych na raka płuc to palacze. Mimo to (KANTAR Polska 2019):

 

  • W dalszym ciągu prawie ¼ społeczeństwa nałogowo pali papierosy.

 

  • Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz większości palaczy zdarza się palić w obecności osób niepalących. 8% palących Polaków przyznaje, że czasem pali w obecności dzieci, natomiast w obecności kobiet ciężarnych zdarza się zapalić 1% palaczy.

 

  • 34% Polaków mówi, że w ich domach pali się tytoń!

 

  • Mimo zakazu reklamy, aż 15% palących zetknęło się z jakąś formą reklamy i marketingu papierosów!

 

Przy okazji tego Święta koniecznie należy zaznaczyć, iż nie istnieje bezpieczny poziom zagrożenia biernym paleniem. Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, dzieci, kobiet ciężarnych i płodów. Na całym świecie, około 600 tys. osób niepalących zmarło w 2011 roku z powodu narażenia na bierne palenie. 75% zgonów wynikających z biernej ekspozycji na dym tytoniowy dotyczy kobiet i dzieci (Tobacco Atlas 2012). Tym bardziej alarmujące jest, że w  blisko 34% domów Polaków, pali się tytoń (KANTAR Polska 2019).

      W tym szczególnym dniu zachęcamy wszystkie osoby palące do zastanowienia się nad najważniejszą wartością jaką jest zdrowie własne i innych oraz do podjęcia próby rzucenia palenia – nie tylko na ten dzień, ale na całe życie. Szczególnie, że w ciągu ostatniego roku tylko 16% palących podjęło próbę zaprzestania palenia, a tylko 13% palaczy planuje podjąć tą próbę w najbliższym czasie!

 

    W tym roku Dzień Rzucania Palenia obchodzony był 21 listopada i tego dnia pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach wzięli udział w podsumowaniu działań profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia ,które odbywały się w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie i Zespole Szkół Rolniczych  w Ostrożanach .Uczniowie brali udział w różnego rodzaju konkurencjach sportowych , konkursach wiedzy nt.profilaktyki nikotynowej oraz konkursach plastycznych. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wspólnie z nauczycielami oceniali prace i wyłonili zwycięzców ,którym wręczono nagrody ufundowane przesz Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach. Ponadto na stoisku profilaktyczno-edukacyjnym zorganizowanym przez  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną przeprowadzano pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla osób palących tytoń i biernych palaczy, udostępniano alkogogle Udzielano instruktaży o szkodliwości palenia tytoniu i motywowano do zaprzestania palenia .Chętnym osobom przeprowadzano analizę składu ciała określając BMI ,masę tkanki tłuszczowej ,tkanki mięśniowej oraz zawartość wody w organizmie .Na koniec spotkania  zainteresowane osoby otrzymywały  materiały oświatowo-zdrowotne.

 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Kategoria: Aktualności

 

 

W dniu 19.11.2019r   pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach przeprowadzili akcję promującą zdrowy styl życia skierowaną do kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Mielniku. Podczas spotkania  omówiono ,,Rolę prawidłowego odżywiania w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”. Uczestnicy mogli   skorzystać z wykonania pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy użyciu smokerlyzera ,ciśnienia tętniczego krwi  oraz utrwalić zasady samobadania piersi na fantomach .Udzielano licznych instruktaży oraz rozdawano materiały informacyjno-edukacyjne dot. profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia.

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 14.11.2019r  w Zespole Szkół w Drohiczynie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach  wspólnie z funkcjonariuszem  Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przeprowadzili spotkanie profilaktyczno-edukacyjne w ramach programu „Mam wybór wybieram rozsądek ”.Podczas  spotkania uczniowie zostali zapoznani z zagrożeniami związanymi z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Przedstawiono skutki zdrowotne i społeczne wynikające z uzależnienia oraz fakty i mity dotyczące dopalaczy. Przedstawiciel Policji zwrócił uwagę na konsekwencje prawne wynikające z zażywania nielegalnych substancji. Na koniec spotkania uczniowie obejrzeli film „Dopalacze. Narkotyki –Nie warto Ryzykować ” wyprodukowany na zlecenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy współpracy Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji ukazujący konsekwencje zażywania nowych substancji psychoaktywnych.

received 438623770188658  received 435905633737491  received 429092844655498  

 

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 05.11.2019r w Zespole Szkół w Siemiatyczach odbyły się eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. Do olimpiady przystąpiło 15 uczniów z 3 szkół ponadpodstawowych :Zespół Szkół w Siemiatyczach ,Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie i Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach.

Kategoria: Aktualności

 

Dnia 24.10.2019r  uczniowie klas I Szkoły Podstawowej w Grodzisku uczestniczyli w akcji profilaktycznej ,,Dzień Mycia Rąk” zorganizowanej przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Siemiatyczach we współpracy z pedagogiem szkolnym i higienistką szkolną .

Kategoria: Aktualności

 

 

W dniu 07.09.2019r   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach połączyła obchody 100-lecia służb sanitarnych w Polsce z Piknikiem  w ramach obchodów 30-lecia Firmy”ŻERPOL” i Dnia Przewoźnika.

Kategoria: Aktualności

 

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, w ramach nadzoru nad wypoczynkiem  skontrolowali  23 placówki letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, które zorganizowane    były na terenie powiatu siemiatyckiego. Na zwizytowanych placówkach wypoczywało łącznie 734 uczestników. Podczas kontroli  nie stwierdzano uchybień sanitarno– higienicznych.     

      Z dziećmi i młodzieżą przeprowadzano zajęcia profilaktyczne dot. bezpieczeństwa w czasie wypoczynku, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej ,zasad higieny ,profilaktyki palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych oraz prowadzono rozdawnictwo  tematycznych materiałów oświatowo zdrowotnych.

 

20190703 143934  20190711 134518  20190711 13454320190711 141339  20190806 130055  20190806 13011020190806 130132  20190723 120245