Ostrzeżenia

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g

Kategoria: Ostrzeżenia

 OSTRZEŻENIE kresto 1140x520

 

Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wykrycie Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone
w partii produktu pn. „KRESTO SEZAM”, 200g

 

Zagrożenie:

 

Obecność bakterii Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone wykryto w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek. Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

 

Szczegóły dotyczące produktu:

 

Produkt – KRESTO SEZAM, 200 g

Producent – VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice

Kraj pochodzenia: INDIE

Numer partii – L200551V464

Najlepiej spożyć przed – 31.08.2021

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała producenta/dystrybutora o negatywnych wynikach badań przedmiotowego produktu oraz zobowiązała przedsiębiorcę do podjęcia działań zgodnie z procedurą postępowania z wyrobem niezgodnym.

 

Firma Vog Polska Sp. z o.o. rozpoczęła z dniem 18.06.2020 r. wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego oraz informuje swoich klientów o zaistniałej sytuacji i możliwości dokonywania zwrotu produktu do dostawców (Komunikat o konieczności wycofania wadliwej partii produktu i możliwości zwrotu).

 

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu od odbiorców na terenie Polski.

Producent współpracuje z podmiotami prowadzącymi sprzedaż wskazanej partii w celu wycofania, wyjaśnia także przyczynę zdarzenia.

 

Zalecenia dla konsumentów:

 

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.

Można zwrócić wskazany produkt do sklepu.

 

 

Źródło: www.gis.gov.pl