Ostrzeżenia

Wykrycie substancji alergennej – dwutlenku siarki w trzech partiach produktu pn. „Rodzynki sułtańskie, Bakallino, 400 g”, którego etykieta nie zawiera informacji o obecności tej substancji

Kategoria: Ostrzeżenia

 

Zagrożenie:

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach urzędowej kontroli żywności pobrała próbki z 3 partii rodzynek, w których stwierdzono obecność dwutlenku siarki (na poziomie 13,3 mg/kg, 14,6 mg/kg i 17,5 mg/kg), którego obecności nie zadeklarowano w składzie produktu. Na etykiecie produktu zawarto informację „bez dodatku substancji konserwujących”. Spożycie produktu przez osoby z alergią na dwutlenek siarki i siarczyny może wywołać u nich reakcję alergenną.

 

 

Szczegóły dotyczące produktu:

rodz ostrz

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

 

Prowadzone jest postępowanie wyjaśniające organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej we współpracy z zaangażowanymi podmiotami w celu określenia źródła występowania dwutlenku siarki w produkcie.

 

Atlanta Poland S.A. zwróciła się do Jeronimo Martins Polska S.A. o zablokowanie sprzedaży partii 945.0/88315B i 903.0/87851B do czasu otrzymania dodatkowych wyników badań.

 

Bakalland S.A. otrzymała urzędowy zakaz wprowadzania do obrotu partii 10J.2006.71.

 

 

Zalecenia dla konsumentów:

 

Osoby z alergią bądź nietolerancją na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanych w komunikacie partii produktu.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/