Ogłoszenie PPIS w Siemiatyczach z dn. 08-06-2020r.

 OGŁOSZENIE

           Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach informuje, iż z dniem 30.06.2020 r. wznawia przyjmowanie prób do celów Sanitarno-Epidemiologicznych (książeczka zdrowia).

 

         Koszt badania 81,00 zł. + koszt wysyłki  wyniku 8,00 zł. płatne na miejscu, oraz koszt transportu 40,00 zł. płatne przy dostarczeniu prób w siedzibie PSSE w Siemiatyczach.

 

         Następne terminy przyjmowania prób będą ogłaszane na stronie internetowej jak również  można uzyskać informację telefonicznie pod nr. tel. 85 655 22 11