Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIEMIATYCZACH

17- 300 Siemiatycze, ul. Kilińskiego 32

Tel/fax: 85 655 22 11; tel. 85 656 04 36;

 

Higiena Dzieci i Młodzieży - Pokój nr 5 (I piętro)