Badania próbek wody

Za naszym pośrednictwem można wykonać badanie próbki wody (badanie bakteriologiczne oraz fizykochemiczne).

W przypadku badań mikrobiologicznych i chemicznych, przed pobraniem próbek wody należy zgłosić się do pracowników działu Higieny Komunalnej PSSE w Siemiatyczach, aby odebrać naczynia do badań.

Harmonogram wyjazdów z próbkami jest zaplanowany na każdy miesiąc (datę wyjazdu można ustalić również telefonicznie, tel. 856552211).

Koszt badania zależy od rodzaju badanych parametrów (cennik dostępny w PSSE), z tym, że:

  • 40 zł – opłata za transport próbek opłacana na miejscu w PSSE w Siemiatyczach w dniu przekazywania próbek.
  • kwotę za badanie próbki wody ustaloną na podstawie cennika należy wpłacić na konto WSSE BIAŁYSTOK nr:
    BP O/O BIAŁYSTOK 57 1010 1049 0013 7122 3100 0000
    z tytułem: OPŁATA ZA BADANIE WODY, (adres)

Próbki należy dostarczyć pracownikom sekcji Higieny Komunalnej w dniu wyjazdu samochodu służbowego w godzinach 7:30 – 9:00 do pokoju nr 5 w PSSE w Siemiatyczach ul. Kilińskiego 32.

 

W dniu przyjęć w godz. 7:30 – 9:00 dostarczamy:

Naczynia do badań należy pobrać wcześniej w pokoju nr 5 (sekcja Higieny Komunalnej) - wydawane codziennie
w godz. 8:00 – 15:00.