Pobieranie i transport próbek wody do spożycia przez osoby prywatne

LABORATORIUM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POBÓR I WARUNKI TRANSPORTU PRÓBKI POBRANEJ PRZEZ KLIENTA.

SPOSÓB POBRANIA PRÓBKI ORAZ WARUNKI JEJ TRANSPORTU MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA UZYSKIWANE WYNIKI BADAŃ.

WYNIKI BADAŃ Z PRÓBEK POBRANYCH PRZEZ KLIENTA MOGĄ MIEĆ OGRANICZONE ZASTOSOWANIA PRAWNE.

 

POBIERANIE PRÓBEK WODY

  1. Przed pobraniem próbek należy spuszczać wodę przez ok. 10 minut w celu oczyszczenia kurka i ustabilizowania przepływu i składu wody.
  2. Bezpośrednio przed pobraniem próbek należy dokładnie umyć kurek wodą z detergentem i wytrzeć suchą, czystą ściereczką, po czym opalić płomieniem (używając np. waty zwilżonej spirytusem skażonym). Po wykonaniu tych czynności jeszcze kilka minut spuszczać wodę.
  3. W pierwszej kolejności pobiera się próbkę do badań mikrobiologicznych do jałowych butelek (butelki do pobrania dostępne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach w dziale Higieny Komunalnej).

Do badań mikrobiologicznych

Jałowe naczynie wyjąć z opakowania, odkręcić pokrywkę, a po napełnieniu naczynia wodą do 4/5 objętości butelki natychmiast zamknąć pokrywką trzymaną w czasie pobierania próbki w ręce dolną częścią do dołu, chroniąc przed zanieczyszczeniem. Do wód chlorowanych stosować butelkę z tiosiarczanem sodu.

Do badań fizykochemicznych

Wodę do badań w zakresie kontrolnym( z wyłączeniem próbek do badania żelaza) pobiera się do butelki PET o pojemności min. 1,5l. Butelkę PET dwukrotnie przepłukać pobieraną wodą, napełnić pod korek i natychmiast zamknąć. Sposób pobierania wody do badań w innym zakresie niż kontrolny należy skonsultować z pracownikiem działu Higieny Komunalnej.

Transport próbek wody

Próbki należy transportować w termotorbie, w temperaturze 5 ± 3ºC i dostarczyć do laboratorium w Białymstoku przy ul. Legionowej 8 lub za pośrednictwem Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Siemiatyczach, w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od momentu pobrania.