Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

AKTUALNOŚCI                                     KOMUNIKATY                                          OSTRZEŻENIA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SIEMIATYCZACH

17- 300 Siemiatycze, ul. Kilińskiego 32

Tel/fax: 85 655 22 11; tel. 85 656 04 36;

Nadzór Zapobiegawczy - Pokój nr 2 (parter)