Komunikaty z zakresu Środowiska Pracy

 HP

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach, zgodnie z decyzją 95 posiedzenia Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Najwyższych Dopuszczalnych Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przekazuje:

 

  • KOMUNIKAT XI - dotyczy informacji o ukazaniu się dyrektywy Komisji 2019/1831/UE z dnia 24 października 2019 r. ustanawiającej piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE [link]

 

  • KOMUNIKAT XII - dotyczy stanowiska Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej, w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa [link] 

 

 

Do pobrania:

KOMUNIKAT XI

KOMUNIKAT XII