Alergeny

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) nakłada na przedsiębiorcę obowiązek między innymi informowania konsumentów o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, czyli potocznie zwanych „alergenami”.

Na etykietach żywności opakowanej zawierającej substancje powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, nazwa takiej substancji musi być podkreślona za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od wykazu pozostałych składników wyrobu gotowego np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła.

Informacje dla konsumenta o alergenach muszą być łatwo dostępne, dobrze widoczne i czytelne. Powinny one być w sposób czytelny dostępne również w przypadku żywności sprzedawanej bez opakowań lub pakowanej w momencie sprzedaży na życzenie konsumenta, jak też konsumentom zakładów żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego (restauracje, stołówki, bary, pizzerie itp.).

Wykaz substancji lub produkty powodujących alergie lub reakcje nietolerancji został przedstawiony w załączniku II do ww. rozporządzenia. Przykładem alergenów są zboża zwierające gluten tj. (pszenica, żyto jęczmień, owies, orkisz); mleko, jaja, orzeszki ziemne oraz produkty przygotowywane na ich bazie.

Aby pomóc przedsiębiorcom w stosowaniu nowych wymagań w zakresie oznaczania obecności niektórych substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji ujętych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r., Komisja Europejska w dniu 13.07.2017 r. wydała Zawiadomienie dotyczące przekazywania informacji o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności”.

W dokumencie, który stanowi załącznik do niniejszej publikacji określono między innymi sposoby podawania informacji o alergenach dla żywności opakowanej jak też żywności nieopakowanej.

 

„Artykuł z dnia 24 sierpnia 2017 ze strony Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku”: https://www.wsse.bialystok.pl